O dotaci Nová zelená úsporám mohou požádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních domů s osobou trvale přihlášenou k pobytu a příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky. Naším cílem není nabízet jen fotovoltaiku za rozumnou cenu, ale velký důraz klademe také na rychlost realizace, kvalitu provedení a zajištění administrativních činností, jako je právě vyřízení dotací. 

Jsme auditováni jako specialisté pro NZÚ Light

Na jakou dotaci můžete dosáhnout?

Dostanete dotaci ve výši maximálně 200.000 Kč, případně 15 000 Kč na wallbox. K tomu získáte dotační bonus 10.000 Kč. Maximální výše dotace je tedy 225.000 Kč.

V některých krajích (Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském) získáte k projektu jako bonus dalších 10 %.

Kde se běžně pohybuje cena fotovoltaiky na rodinné domy?

Našim klientům obvykle nabízíme nejrůznější varianty – od řešení, se kterým výrazně pomohou rodinnému rozpočtu, až po poměrně robustní variantu, která vás dovede téměř k soběstačnosti. Ukázkové kalkulace najdete u jednotlivých variant fotovoltaických elektráren.

NZÚ Rodinné domy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60.000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100.000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10.000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

NZŮ Bytové domy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie