O dotaci Nová zelená úsporám mohou požádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních domů s osobou trvale přihlášenou k pobytu a příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky. Naším cílem není nabízet jen fotovoltaiku za rozumnou cenu, ale velký důraz klademe také na rychlost realizace, kvalitu provedení a zajištění administrativních činností, jako je právě vyřízení dotací. 

Na jakou dotaci můžete dosáhnout?

Dostanete dotaci ve výši maximálně 200 000 Kč, 5 000 Kč na projekt a případně 30 000 Kč na wallbox. K tomu získáte dotační bonus 10 000 Kč. Maximální výše dotace je tedy 245 000 Kč.

V některých krajích (Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském) získáte k projektu jako bonus dalších 10 %.

Kde se běžně pohybuje cena fotovoltaiky na rodinné domy?

Našim klientům obvykle nabízíme nejrůznější varianty – od řešení, se kterým výrazně pomohou rodinnému rozpočtu, až po poměrně robustní variantu, která vás dovede téměř k soběstačnosti. Ukázkové kalkulace najdete u jednotlivých variant fotovoltaických elektráren.

O dotacích pro všechny klienty, kteří potřebují vědět víc

Fotovoltaické systémy

Instalované částisystému FVE Výše podpory (Kč)
Základní instalace o výkonu 2kWp se standardním měničem 40 000
Základní instalace o výkonu 2kWp s hybridním měničem 60 000
Základní instalace o výkonu 2kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Podporovaná technologie Výše podpory (Kč)
Technologie pro dobíjení elektromobilu 30 000 /
dobíjecí bod

Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikostim 10 kWp.

  • Dotace až 200 000 Kč + 5 000 Kč na projekt.
  • Systém můžete škálovat podle svých potřeb.
  • Dotace se vztahuje pouze na nové instalace, nikoliv na rozšíření stávajících systémů.