pro obce a samosprávu

Fotovoltaická elektrárna

Starostové obcí hledají způsoby, jak platit méně za elektřinu. Ve spolupráci s ministerstvy pro místní rozvoj a průmyslu se už několik let intenzivně zabývají možností využít solární energii. Starostové i radní často zjišťují skutečné výdaje obce a možnosti, kam panely umístit. Obecních budov bývá totiž celá řada, ale některé střechy jsou pro umístění fotovoltaiky daleko vhodnější než jiné.

Energetická soběstačnost obce

Solární panely na obecních budovách dokáží menším i větším obcím účinně pomoci k energetické soběstačnosti. Solární panely se totiž vyplatí každé obci, která má větší odběr elektřiny, na jedno odběrné místo alespoň 30 megawattů. V obdobných případech mohou obce ušetřit přibližně třetinu svých výdajů.

Postaráme se o dotace

Značnou výhodou solárních elektráren od společnosti Energosol je minimum starostí. Navrhneme vám umístění panelů a jejich počet, elektrárnu přizpůsobíme vašim požadavkům tak, abyste byli maximálně soběstační, a postaráme se o dotace na celé dílo.

Provoz solární elektrárny přináší řadu výhod

● Výrazná finanční úspora za elektřinu
● Částečná či úplná energetická soběstačnost
● Dotace z programu Nová zelená úsporám v maximální výši 245 000 Kč (v Ústeckém kraji až 269 500 Kč)
● Kvalitní ověřené technologie DZ Dražice
● Instalace panelů 3 měsíce od podpisu smlouvy
● Dlouhodobá životnost, záruka na komponenty 5 až 25 let
● Rychlá návratnost investice
● Minimální náklady na údržbu a nenáročná obsluha