Monitoring měření účinnosti FVE panelů termokamerou

Monitoring vytipuje vadné panely.

Pro měření skupin panelů na střeše doporučujeme monitoring termokamerou. Jedná se o nejrychlejší způsob analýzy, ke kterému můžeme přistupovat v provozních podmínkách – tedy bez omezení a zásahů do chodu elektrárny. Cílem termoměření fotovoltaiky je na základě anomálních teplot odhalit vadné panely. Ty totiž často způsobují nemalé poklesy výkonu celé elektrárny.

 

Odhalíme i těžko zjistitelné závady

Při skrytých závadách buněk, znečištění nebo dlouhodobém zastínění dochází k přehřívání jednotlivých článků panelů. Měření je zároveň schopno odhalit závady, které se klasickými metodami dají zjistit jen těžko, ale bývají zdrojem častých potíží. Monitoring termokamerou umožní včas a velmi snadno detekovat odchylky od standardních teplot a předejít závažnějším problémům, jako jsou například poruchy zařízení, ztráty a následné komplikace při dodávkách a výrobě energie.

Jak měření termokamerou funguje

Jedná se o měření tepelné emisivity povrchů těles v infračerveném spektru elektromagnetického záření. Měření fotovoltaiky termokamerou odhaluje vadné články, nečistoty, poruchy střídačů nebo kabeláže.

Nejlepší podklady pro reklamace

V případě různých problémů a potíží bývá právě měření fotovoltaiky termokamerou nejlevnějším a nejčastějším podkladem pro následná reklamační řízení.

Běžný postup měření

V našem případě zajišťuje monitoring měření účinnosti fotovoltaiky termokamerou externí firma.