Fotovoltaická elektrárna se na střeše nebuduje, ale instaluje. Řada zákazníků čeká velké stavební úpravy, ale během montáže se vyvrtá jen několik děr pro uchycení jednotlivých komponent a pro protažení kabelů. Díky poměrně promyšleným montážním postupům je realizace časově nenáročná.

Instalace fotovoltaických panelů na střechu

Na vaši střechu připevníme držáky pro fotovoltaické panely. Konkrétní způsob montáže vychází z typu vaší střechy. Máte-li například střešní tašky, dočasně je vytáhneme a umístíme pod ně háky, které přišroubujeme do trámu. U střešních krytin, jako je šindel, eternit nebo plech, probíhá montáž skrze ně. Při montáži dbáme na to, aby střecha zůstala i nadále vodotěsná – používáme tedy speciální střešní tmel a utěsňovací gumy, takže se nemusíte bát, že by vám po instalaci fotovoltaiky zatékalo.

Montáž vnitřních prvků

Vnitřní část instalace doporučujeme umístit do technické místnosti či kotelny. Na stěnu připevňujeme střídač a další drobné příslušenství. Pokud si vyberete střídač s akumulací do baterie, nainstalujeme vám pod něj bateriový set.

/

Propojení vnitřní a venkovní části

Střídač se s fotovoltaickými panely propojuje v závislosti na typu střechy. Na taškové střeše se kabely svádí dovnitř nemovitosti pomocí větrací tašky. U dalších typů střešních krytin vytvoříme otvor, který vodotěsně upravíme. Rozvody elektrického vedení ukládáme do lišt a do husích krků. Zásah do zdi je tedy skutečně minimální.

Zapojení do sítě

Celý fotovoltaický systém je nutné napojit na vnitřní elektrorozvody. K tomu ovšem není nutné přivádět z venkovní elektroměrové skříně další kabel. Propojení totiž probíhá v hlavním domovním rozvaděči. Do něj vám také namontujeme měřicí moduly.

Předání fotovoltaiky a údržba

Celé dílo vám předáme, vše vysvětlíme a zodpovíme všechny vaše dotazy. Instalujeme potřebné aplikace a propojíme systém včetně on-line monitoringu.