Principem komunitní energetiky je sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Nově vzniklý institut aktivního zákazníka umožní, aby si každý mohl svou vlastní vyrobenou elektřinu sdílet v jiném předávacím místě, například z chaty do bytu.
Sdílet ji takto bude moci z jednoho místa až na 10 předávacích míst, například širší rodina, firma s více provozy nebo několik úřadů v obci. Sdílet mezi sebou elektřinu mohou fyzické i právnické osoby, obce i neziskové organizace.
V rámci společenství budou vznikat skupiny sdílení (v prvním kroku se bude moci zapojit do jedné skupiny až 1000 členů), kteří si budou moci energii posílat na území až tří obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Pro takového vznik společenství bude třeba založit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a poté se zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu.
Členové společenství se pak dohodnou na tom, kdo kolik bude odebírat elektřiny (tzv. alokační klíč) a tyto informace, včetně EAN kódů, nahlásí společenství na Elektroenergetické datové centrum, které je následně předá operátorovi trhu.

Společnost ENERGOSOL, leader ve výstavbě fotovoltaických systému ve Středočeském kraji je plně připraven pro napojení na komunitní energetiku prostřednictvým svých zákazníků, firemních partnerů.

Chcete navrhnout ideální řešení, sdílení Vaší energie společně s námi?

Napiště nám nebo volejte 737054455.

Spolupracujeme: