Nejefektivnější na trhu

Fotovoltaický ohřev vody

Systém Kerberos – akumulace energie pro ohřev vody

Úspora až 75% nákladů na ohřev vody

Nulové
provozní náklady

Dotace od státu je až:
90.000 Kč

Nejefektivnější fotovoltaický ohřev vody

SYSTÉM KERBEROS
Je dodáván v kooperaci:

UŠETŘÍTE AŽ 75% NÁKLADŮ NA OHŘEV VODY

Ohřev vody je po vytápění největším konzumentem energie domácnosti a zatímco vytápění je potřeba obvykle tehdy, kdy je slunce nejméně, teplou vodu potřebujeme každý den. Fotovoltaickým ohřevem vody lze ušetřit až 75% nákladů na ohřev vody běžné domácnosti.

Dvoukilowattový systém vám ročně vyrobí / ušetří přibližně 2 MWh energie.

DOTACE OD STÁTU JE AŽ 90 TISÍC KČ

Tento program je primárně cílen na nízkopříjmové skupiny, seniory v důchodu, ty co pobírají dávky na bydlení atd. Výše dotace pro tyto skupiny je 90 tisíc korun. Systém pro fotovoltaický ohřev vody obsahuje řídicí jednotku Solar Kerberos, fotovoltaické panely, konstrukci pro instalaci panelů, kabeláž, jištění, dopravu, samotnou instalaci.

Dotace Nová Zelená Úsporám Light na samotné zařízení je PRO OSTATNÍ SKUPINY 45.000 Kč.

NULOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Solar Kerberos má nulové provozní náklady – pro svou činnost nemusí být ani připojen k elektrické síti – ta se používá pro zálohování ohřevu v případě nedostatku slunečního svitu.
Naopak fototermické solární systémy potřebují pro svou funkci napájení řídicí jednotky a oběhového čerpadla. Bez elektrické energie nefungují a hrozí degradace teplonosné kapaliny vlivem stagnace. Nemrznoucí teplonosná kapalina se musí pravidelně kontrolovat, doplňovat a měnit.
Fotovoltaický systém Solar Kerberos nepotřebuje údržbu a má nulové provozní náklady.

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY NA TRHU

V roce 2018 proběhlo v UCEEB (Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov) při ČVUT nezávislé srovnávací měření pěti zařízení pro fotovoltaický ohřev vody. Solar Kerberos byl vyhodnocen jako nejefektivnější – největší množství energie vyrobené fotovoltaickými panely dokázal přeměnit na teplo.